Meny Lukk

Teknisk valutaanalyse

Teknisk analyse er et allsidig verktøy som kan fange opp markedspsykologien, og på den måten si noe om fremtidig utvikling i valutakurser. Her kan du lære mer om teknisk valutaanalyse.

valutahandel valuta handel

Teknisk analyse

Teknisk analyse er en analysemetode som kan brukes til aksjeanalyser, analyse av råvarer og indekser, i tillegg til teknisk valutaanalyse. Faktisk er teknisk analyse mest brukt i forbindelse med valutatrading, selv om det har blitt mer vanlig sammen med aksjetrading. Selve analysemetode teknisk valutaanalyse er en kvantitativ analysemetode. Det er en analysemetode som ikke tar sikte på å finne hva som er riktig kurs, men mer om hva markedet mener om kursen i øyeblikket. Den informasjonen kan igjen brukes til å si noe om sannsynlig fremtidig kursutvikling.

Teknisk valutaanlyse

Innen teknisk valutaanalyse er det en del begreper som er felles for alle typer teknisk analyse, derfor er dette en analysemetode som kan gi deg mye nytte, selv om du ikke bare trader valuta.

Teknisk støtte og motstand

Noe av det mest grunnleggende innenfor teknisk valutaanalyse er teknisk støtte og teknisk motstand. Dette er kursnivåer hvor kursen tidligere har hatt vansker med å bryte gjennom. Grunnen til dette er forklart ved at dette er et kursnivå hvor aktørene i markedet finner prisingen riktig, og velger derfor å selge eller kjøpe. For eksempel, la oss si at valutakrysset EURUSD har falt til nivået 1,20 flere ganger. Dette vil innen teknisk analyse bli tolket som et støttenivå. I følge forklaringen vil dette skje fordi markedet mener at valutakrysset EURUSD på dette nivået er billig og derfor kjøper. Dette vil føre til økt etterspørsel og økt kurs. Motsatt vil det være for stigende kurser hvor man har tekniske motstandsnivåer.

Tekniske trender

Tekniske trender bygger på teknisk støtte og teknisk motstand, men forutsetter at man har både teknisk støtte og teknisk motstand som enten går sidelengs, stiger oppover eller faller nedover. Kursen i en stigende trend vil bevege seg mellom det tekniske støttenivået og det tekniske motstandsnivået. For at en kursutvikling skal bli definert som en teknisk trend må det være minst tre tangeringer av støttenivået og to tangeringer av motstandsnivået. For at det skal være en stigende trend må tangeringene på støttenivået være på høyere nivåer. Det vil si at den første tangeringen må være den laveste, mens den andre tangeringen er høyere, og den tredje tangeringen er høyest. Motsatt vil det være for en fallende trend. Her vil den første tangeringen være den høyeste, mens den siste vil være den laveste. For en trading range, eller sidelengs trend, vil tangeringene være på samme kursnivå.

Tekniske formasjoner

Det finne flere forskjellige typer tekniske formasjoner, men de har alle felles at de kan si noe om sannsynlig fremtidig utvikling. Vi skiller hovedsaklig mellom vendeformasjoner og fortsettende formasjoner. Vendeformasjoner angir ofte at den tekniske trenden skal snu, det vil si at dersom man har hatt en fallende trend og får en vendeformasjon vil man ofte få en stigende trend etter at formasjonen er fullført. Fortsettende formasjoner viser at den inneværende trenden mest sannsynlig skal fortsette. De tekniske formasjonene brukes ofte til å time kjøpe og salg av posisjoner når man trader valuta.

Tekniske indikatorer

Relative Strength Index, Moving Average Convergence Divergence og glidende gjennomsnitt, alle disse er tekniske indikatorer som kan gi viktige signaler når du trader valuta. Disse indikatorene kan fortelle noe om det nåværende kursnivået er oversolgt eller overkjøpt, om kursen har stor sannsynlighet for et trendskifte, eller om kursen er inne i en etablert langsiktig teknisk trend.

Lær mer om teknisk analyse

Teknisk valutaanalyse er et omfattende emne, og det er vanskelig å summere opp alt på en enkelt side. Vi har derfor laget en egen nettside som tar for seg teknisk analyse. Her vil du finne mer utdypende forklaringer på de forskjellige begrepene som brukes innenfor teknisk analyse, i tillegg vil du kunne se bilder av forskjellige formasjoner, støttenivåer og mye mer. Dersom du ikke allerede har erfaring med teknisk analyse vil du finne denne nettsiden nyttig, og du kan selvsagt bruke den som et oppslagsverk. Her kan du besøke nettsiden om teknisk analyse.

Program for teknisk valutaanalyse

eToro.com er en av verdens ledende markedsplasser for trading av Forex. Her har du tilgang til alle de viktigste valutakryssene, samtidig som du også kan trade CFD på norske og utenlandske aksjer, indekser, råvarer og kryptovaluta. Når du har en konto på eToro får du tilgang til gratis realtidskurser og et program for teknisk valutaanalyse. Dette programmet for teknisk analyse kan du enten laste ned eller bruke i din nettleser på pc, mobil eller nettbrett. For å åpne din konto kan du følge denne fremgangsmåten:

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en konto og få tilgang til program for teknisk valutaanalyse

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 67 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.