Meny Lukk

Støtte og motstand

Dersom du ønsker å lære deg teknisk analyse for valutahandel, er støtte og motstand det som du bør lære deg først. Dette er nemlig noe av det mest grunnleggende innenfor teknisk valutaanalyse, og du finner det igjen i både tekniske trender og tekniske formasjoner.

valutahandel valuta handel

Støtte og motstand

Teknisk støtte og motstand er noe av det aller viktigste å lære seg før du begynner med teknisk valutaanalyse. Først kan det være greit å få en forståelse av den underliggende logikken. I valutamarkedet er det mange tusen forskjellige aktører, og de aller fleste har en formening om hva en bestemt valuta bør være verdt. Det er nettopp dette den tekniske valutaanalysen forsøker å finne.

Dersom en valutakurs faller relativt til en annen valuta, vil førstnevnte kunne bli ansett som billig. Det vil selvsagt føre til at flere investorer og tradere vil kjøpe valutaen. Dette kan føre til at valutakursen får en teknisk støtte.

Motsatt kan en valuta som stiger relativt til en annen valuta bli oppfattet som dyr. det vil føre til at investorene og traderene selger ut sine posisjoner for å sikre gevinst. Her vil du derimot kunne finne et teknisk motstandsnivå.

teknisk støtte eurusd

Teknisk støtte

Logikken bak teknisk støtte er som nevnt at markedsaktørene finner kursnivået gunstig for å inngå posisjoner. Dette er helt likt som innen teknisk analyse for aksjetrading. Når kursen har falt til samme nivå mer enn en gang, og hatt en reaksjon opp fra gjeldende nivå har man etablert et teknisk støttenivå for valutakursen. Det som er viktig å tenke på er at ved et etablert brudd vil den tekniske støtten bli teknisk motstand siden kursen vil være under støttenivået. Ofte kan vi se at valutakursen vil teste denne motstanden etter et brudd gjennom støtten.

teknisk motstand usdchf støtte og motstand

Teknisk motstand

Dersom investorene og traderne selger seg ut på et bestemt nivå mer enn en gang vil dette kunne bli en teknisk motstand. Det forutsettes også at man har en reaksjon ned etter at kursen har vært på motstandsnivået. Salgspresset som kommer av at traderne og investorene selger seg ut vil gi fallende kurser. Dersom valutakursen klarer å få et etablert brudd vil den tekniske motstanden bli en teknisk støtte. Også her er det vanlig at valutakursen vil teste denne støtten kort tid etter bruddet.

Bruk av støtte og motstand ved valutahandel

Teknisk støtte og motstand er veldig anvendelig innenfor valutatrading. Først og fremst vil etablerte brudd kunne tolkes som kjøps og salgssignaler for å enten inngå trader eller selge seg ut. Samtidig er disse nivåene nyttig dersom du driver med automatiske stop loss eller take profit ordre. Støtte og motstand er også nyttig siden du finner begge disse i både tekniske trender og tekniske formasjoner som du kan lese mer om på denne nettsiden.

Program for teknisk valutaanalyse

Med eToro program for teknisk valutaanalyse får du tilgang til gratis realtidskurser og du kan lage dine egne tekniske analyser av valuta. På eToro har du det beste utvalget av CFD på valuta og du kan trade valuta med med gearing. Følg denne fremgangsmåten for å registrere deg gratis:

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en konto og få tilgang til program for teknisk valutaanalyse

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 67 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.