Meny Lukk

Tekniske formasjoner

Teknisk valutanalyse begynner å bli mer komplisert når det gjelder tekniske formasjoner. Dette kan være et vanskelig felt å lære seg, i tillegg finnes det mange ulike formasjoner. Vi anbefaler derfor at du bokmerker denne siden slik at du raskt kan sjekke opp i ting dersom du er usikker før du trader valuta.

valutahandel valuta handel

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner gir viktig informasjon om sannsynlig videre kursutvikling. Det kan være kjøps- eller salgssignaler, fortsettende formasjoner som indikerer at kursen sannsynligvis vil fortsette trenden, eller formasjoner som indikerer at det kan komme større kursutslag.

Toppformasjoner

Toppformasjoner er en vendeformasjon som indikerer at en stigende trend er i ferd med å avsluttes. Signalene fra disse tekniske formasjonene er ofte tydelige og presise, noe som gjør at veldig mange tradere følger tett med på disse.

hode skulder formasjon tekniske formasjoner

Hode-skulderformasjoner

Hode skulder formasjon er en av de mest vanlige toppformasjonene. Det som kjennetegner disse er at de har to topper, eller skuldre, som er adskilt av en høyere topp, hodet. Potensialet for videre kursutvikling blir ofte estimert til å være tilsvarende avstanden mellom støttenivået og motstandsnivået for hodet i formasjonen. Ofte kan kursen bevege seg mer enn dette dersom man får et trendskifte.

teknisk formasjon dobbel topp

Dobbel toppformasjoner

Den doble toppformasjonen er også en av de mest vanlige innenfor teknisk valutaanalyse. Selve formasjonen er enklere enn hode skulderformasjonen med kun to enkle topper. Potensialet for kursutslag etter en slik formasjon er avstanden mellom støtte og motstandsnivået, men det er ikke uvanlig at man får langt større kursutslag.

trippel toppformasjon

Trippel toppformasjoner

Trippel toppformasjon er langt fra så godt kjent som hode skulder formasjon og dobbel topp formasjon, men det er likevel viktig å kjenne til denne tekniske formasjonen. Den ser ut som en mellomting av en dobbel topp og en hode skulder formasjon, og også denne kan gi store utslag i kursutviklingen.

Bunnformasjoner

Bunnformasjoner er toppformasjonenes motstykke, og både innenfor aksjetrading og valutahandel er dette formasjoner som indikerer at en fallende teknisk trend er i ferd med å avbrytes. Disse gir kraftige kjøpssignaler som mange i markedet følger tett med på. Bunnformasjonene er også identiske til toppformasjonene, men de er selvsagt omvendt, dette gjør at dette er tekniske formasjoner som er forholdsvis enkle å lære seg.

omvendt hode skulder formasjon

Omvendt hode-skulderformasjoner

Den omvendte hode skulder formasjonen oppstår ofte i slutten av en fallende trend. Formasjonen tolkes som et kjøpssignal og dette kan gi store utslag i valutakursen. Det samme gjelder for omvendte hode skulder formasjon, som for hode skulder formasjon. Kurspotensialet bestemmes av avstanden mellom støtten for hodet og motstanden på skuldrene. Men, med en trendendring kan som nevnt kursen gå videre.

dobbel bunn formasjon

Dobbel bunnformasjoner

Den doble bunnformasjonen er et bullsignal om at en fallende trend skal snu. I første omgang er potensiell kursutvikling bestemt av avstanden mellom støtte og motstandsnivå mellom toppene, men et trendskifte kan gi langt større utslag i kursen på lengre sikt.

trippel bunn formasjon

Trippel bunnformasjoner

Trippel bunnformasjon er som trippel toppformasjon blant de mindre kjente tekniske formasjonene, men med kjennskap til denne kan man få gode kjøpssignaler for trading av valuta.

Fortsettende formasjoner

Fortsettende formasjoner er tekniske formasjoner som signaliserer at videre utvikling innen den tekniske trenden er sannsynlig. Dette er forholdsvis vanlige formasjoner som mange bruker til både å time kjøp av valuta med lengre investeringshorisont og for trading av valuta.

flagg formasjon tekniske formasjoner

Flagg-formasjoner

Flaggformasjoner er små rektangler som indikerer at kursen skal fortsette i samme trend. Disse formasjonene kan gi gode inngangsnivåer for investeringer i tekniske trender man ikke har kommet seg med på tidligere.

vimpel formasjoner

Vimpel-formasjoner

Vimpelformasjoner er som små triangelformasjoner, men disse indikerer at kursen kan få et større utslag i tillegg til at de angir hvilken retning utslaget kan komme i. Som regel vil kursutviklingen fortsette i den underliggende langsiktige trenden.

gaps valutatrading på nett

Gaps

For å kunne finne noen tekniske formasjoner må du bruke candle sticks. Gaps er en slik formasjon. Disse tekniske formasjonene oppstår ved at kursen tar et hopp hvor det ikke er omsetning. Ofte vil kursen falle tilbake slik at gapet blir dekket igjen, før kursen fortsetter i samme tekniske trend som tidligere.

triangel formasjon stigende

Stigende triangel formasjon

En stigende triangel formasjon har en horisontal motstand samtidig som den har en stigende støttenivå. Dette er en teknisk formasjon som indikerer at kursen sannsynligvis vil utvikle seg videre i tråd med den underliggende stigende trenden.

fallende triangel formasjon

Fallende triangel formasjon

En fallende triangel formasjon har derimot et fallende motstandsnivå og en horisontal støtte. Ofte finner du denne tekniske formasjonen i fallende trender og den indikerer at videre fall i kursen er sannsynlig.

Andre tekniske formasjoner

Vi har vært innom toppformasjoner og bunnformasjoner som begge er vendeformasjoner, i tillegg til fortsettende formasjoner. Det finnes også tekniske formasjoner som ikke angir noen videre retning for kursutviklingen.

symmetrisk triangel formasjon

Symmetrisk triangel-formasjoner

Symmetrisk triangel-formasjon er en teknisk formasjon som ikke angir hvilken retning kursen kommer til å utvikle seg i. Derimot angir den ofte at det kan komme store kursutslag. Retningen på videre kursutvikling blir først signalisert når man får et etablert brudd ut av formasjonen. Dette bruddet vil enten komme opp gjennom motstandsnivået eller ned gjennom støttenivået.

Bruk av tekniske formasjoner i valutahandel

Tekniske formasjoner kan gi deg viktig informasjon og signaler for timing av kjøp eller salg av valuta. Selv om mange tekniske formasjoner gir gode og presise signaler bør du i tillegg bruke andre analysemetoder i tillegg. Det er vanlig å undersøke tekniske trender, og ikke minst bruke tekniske indikatorer sammen med formasjonsanalyse. På denne måte kan du i større grad unngå falske signaler.

Program for teknisk valutaanalyse

Det finnes et stort utvalg av program for teknisk valutaanalyse. Bildene du kan se på denne siden kommer fra analyseprogrammet til eToro Norge. Fordelen med dette programmet er at du har mulighet til å legge til mange forskjellige tekniske indikatorer, eller inn tegne formasjoner og trender. Programmet er gratis i bruk og eToro Norge tilbyr også en av de laveste kostnadene for trading av valuta. For å få tilgang til ditt program gratis kan du følge denne linken:

  • Gå til etoro.com og åpne en konto
  • Få tilgang til gratis valutaanalyse program med realtidskurser

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 67 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.