Meny Lukk

Tekniske indekser

Tekniske indekser er nyttige verktøy innen teknisk analyse. Med kjennskap til disse har du et bedre grunnlag for å kunne finne falske signaler slik at du kan gjøre bedre valutatrades.

valutahandel valuta handel

Tekniske indekser

Det finnes et stort utvalg av tekniske indekser, og de har flere ulike bruksområder. De er ofte brukt innen teknisk aksjeanalyse, men er også viktige innen teknisk valutaanalyse. Den store fordelen med tekniske indekser kommer frem når du bruker dem sammen med tekniske formasjoner, støtte og motstandsnivåer og tekniske trender.

Bollinger Bands

Bollinger Bands skiller seg ut fra de fleste tekniske indikatorer ved at dette er en indikator for volatilitet i markedet. På kursoversikten ser du Bolliger Bands som et gjennomsnitt på 21 dager og to bånd utenfor dette. Avstanden mellom gjennomsnittet og disse er 2 standardavvik. Du tolker denne indeksen ved at i perioder hvor det er ventet mer volatilitet vil båndene utvide seg, mens i perioder hvor du kan vente mindre volatilitet vil båndene trekke seg sammen.

Moving average convergence/divergence

Moving average convergence/divergence blir beregnet ved å trekke 26 dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt fra 12 dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. På toppen av dette blir et 9-dagers glidende gjennomsnitt lagt til. Denne siste kalles signallinje. Det er signallinjen som kan gi kjøps- eller salgssignaler i MACD. Den viktigste formen for signaler fra MACD kalles crossovers. Dette er tilfeller hvor signallinjen krysser over 0-linjen. Dersom signallinjen faller under 0-linjen er det et salgssignal, mens crossover hvor signallinjen beveger seg over 0-linjen er et kjøpssignal.

Parabolic SAR

Parabolic SAR er også en form for teknisk indikator som skiller seg ut. Det gjør den ved at den både gir kjøpssignaler og salgssignaler, samtidig som den angir retning for kursutviklingen. Blant tradere blir denne tekniske indikatoren ofte brukt til å sette stop loss. Når prikkene fra indikatoren befinner seg på undersiden av kursen er dette et bullsignal, mens det er bear dersom prikkene befinner seg på oversiden av kursen.

Rate of Change

Rate of Change brukes til å finne trender og momentum i en kurs, men det brukes også til å lokalisere bobler. Selve indekser regnes ut ved å finne den prosentvise endringen i løpet av en gitt periode. Dette kan selvsagt være komplisert å gjøre manuelt, men med dagens programmer for valutaanalyse gjøres dette automatisk. Formelen for Rate of Change er ROC = {(nåvværende verdi / tidligere verdi) – 1} x 100.

Relative Strength Index

Relative Strength Index er kanskje den mest brukte tekniske indikatoren. Dette er en indikator som kan gi signaler om en kurs er overkjøpt eller oversolgt. Du tolker RSI ved at en verdi over 70 blir ansett som at kursen er overkjøpt og at et fall er sannsynlig. Motsatt er det med en RSI under 30. Dette vil tolkes som at kursen er oversolgt, og at kursen befinner seg på et bunnivå.

Weighted Moving Average

Weighted Moving Average brukes for å finne tekniske trender og for å få kjøps- eller salgssignaler. Normalt brukes det et gjennomsnitt på 50 dager som er det korte gjennomsnittet, og et langt gjennomsnitt på 200 dager. Disse brukes for å finne langsiktige trender. Når det lange gjennomsnittet beveger seg på oppsiden av det korte gjennomsnittet er trenden negativ, mens det motsatt vil være en stigende trend når det korte gjennomsnittet er over det lange gjennomsnittet.