Meny Lukk

Tekniske trender

Tekniske trender forsøker å si noe om den langsiktige kursutviklingen for en valuta. Det finnes flere metoder du kan bruke for å finne tekniske trender, men en av de mest vanlige metodene er å finne disse ved bruk av tekniske støtter og motstander.

valutahandel valuta handel

Tekniske trender

Vi skiller tekniske trender innen teknisk valutaanalyse i tre. Disse er stigende trender, tranding range og fallende trender. En stigende trend blir ofte kalt for bulltrend, mens en fallende trend ofte kalles for beartrend.

Selve definisjonen av en trend er at den tekniske støtten har blitt testet suksessivt tre ganger, mens den tekniske motstanden har blitt testet suksessivt to ganger. For en stigende trend vil det bety at du trenger tre bunner som går høyere for hver gang, og to topper som også er høyere enn den foregående. Motsatt vil det være for en beartrend. For en trading range, eller sidelengs trend, vil både bunner og topper være horisontalt stilt.

Som nevnt innledningsvis kan du også bruke andre metoder for å finne hvilken teknisk trend en valutakurs har. Ofte blir kort og langt glidende gjennomsnitt, og Moving Average Convergence Divergence brukt til dette.

stigende trend gbpusd tekniske trender valutahandel trading

Bulltrend

En stigende teknisk trend, eller en bulltrend, blir som nevnt definert ved at den har tre bunner hvor de settes på høyere nivåer, samtidig er disse adskilt av to topper hvor den siste toppen settes på et høyere nivå. En stigende teknisk trend kan utvikle seg lengre enn dette. Bruker du derimot glidende gjennomsnitt for å finne den tekniske trenden vil en stigende trend bli gjenkjent ved at det korte gjennomsnittet beveger seg på oversiden av det lange gjennomsnittet.

trading range eurusd

Trading range

En trading range er en teknisk trend hvor kursen beveger seg sidelengs over tid. Her vil du ha en horisontal støttelinje, eller trendgulv, og et horisontalt trendtak eller motstandslinje. Kursen vil bevege seg mellom støtten og motstanden. En trading range kan gi gode muligheter for valutatrading.

fallende trend usdpln bearmarked valutatrading

Beartrend

En fallende trend er det direkte motstykket til en stigende trend. I en beartrend vil bunnene og toppene bli satt på lavere nivåer. Du kan også finne fallende trender ved bruk av glidende gjennomsnitt. Når du finner en fallende trend vil det korte gjennomsnittet bevege seg på undersiden av det lange gjennomsnittet.

Valutatrading og tekniske trender

Tekniske trender, med sine støtte og motstandsnivåer kan gi viktig informasjon om kjøps og salgsnivåer. Samtidig er trender langsiktige kursbevegelser, noe som gjør at du kan bruke denne tekniske analysemetoden også når du driver med mer langsiktige investeringer innen valuta.

Analyseprogram for valuta

eToro er en av de ledende markedsplassene for valutatrading. Som registrert bruker her får du tilgang til analyseprogram for valuta med gratis realtidskurser. På eToro kan du trade et stort utvalg av CFD på indekser, råvarer og valuta, i tillegg kan du kjøpe aksjer på eToro. Følg denne fremgangsmåten for å registrere deg på Etoro gratis:

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en konto og få tilgang til analyseprogram for valuta

eToro er en multiasset-plattform som tilbyr investering i aksjer og kryptovaluta, i tillegg til trading med CFD. CFD er kompliserte instrumenter og har en høy risiko for tap av penger på grunn av høy belåning. 67 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer og om du er i stand til å håndtere denne risikoen.