Meny Lukk

Volumanalyser

Volumanalyser er ikke vanlig ved handel av valuta. Grunnen til dette er at all handel av valuta skjer desentralisert. Dermed er det vanskelig å få eksakt informasjon om dette. Likevel kan det være smart å følge med på volum.

valutahandel valuta handel

Volumanalyser

Prisen på valuta blir fastsatt i et åpent marked og er dermed påvirket av forskjeller og endringer i tilbud og etterspørsel. Økt etterspørsel gir økt valutakurs, mens lavere etterspørsel gir lavere valutakurs. Ser vi på tilbudssiden gir økt tilbud lavere valutakurs, mens mindre tilbud gir høyere valutakurs.

Endringer i tilbud og etterspørsel

Nå finnes det utrolig mange aktører på valutamarkedet og samtidig er det god flyt av informasjon. Det fører til at valutamarkedet er effisient. Samtidig finnes det store aktører på markedet som kan gi så store endringer i tilbud eller etterspørsel at dette vil kunne gi kursendringer. Disse aktørene kan være sentralbanker som kjøper eller selger sin egen valuta og dette er noe som kan utnyttes ved trading. Sentralbanker søker å opptre forutsigbart, noe som gjør at disse handlene sjeldent er overraskende. De blir ofte annonsert i god tid før selve handlene gjennomføres. Selskaper som utvinner olje i Norge betaler også en oljeskatt. Denne betales i NOK, og skjer til faste tidspunkt. Dette er også handler som kan gi bevegelser i kronekursen som kan brukes til trading av valuta.